Arkitektur & Design | Bygg- & Projektledning

Hållbar arkitektur, unik design samt bygg- och projektledning

Arkitektur & Design | Bygg- & Projektledning.

Hållbar arkitektur

Vi utför arbeten inom arkitektur med ett hållbarhetstänk

Unik design

Vi tillför en unik design & ritar upp projekt utefter önskemål

Bygg- & Projektledning

Vi tillför ett helhetskoncept & utför arbeten inom bygg & projektledning

Vårt koncept

Vi är ett arkitektkontor som anpassar varje projekt efter plats, väderstreck och beställarens önskemål till en väl genomtänkt arkitektur. Vi fokuserar på konstruktioner som är energilagrande och diffussionsöppna för att nå mycket låg energiförbrukning och ett gott och friskt inomhusklimat. För varje projekt skapar vi en unik arkitektur, som är rätt för platsen och som är rätt för dig.

Inte bara unik arkitektur och design

Vi arbetar för att uppnå en optimal lösning där alla aspekter av byggprocessen beaktas; från planerad budget, till platsen förutsättningar, naturligtvis era egna önskemål, till design och form, konstruktion och bärighet, installationer och tekniska lösningar, akustik, bygglogistik, bestämmelser och mycket mer.

Om GBA

Vi har lång erfarenhet av alla typer av projekt och byggnader, från det minsta till det riktigt stora.

Vi kan hjälpa er med nybyggnation av hus, med om- och tillbyggnationer och med renoveringar.

Vi är med er genom hela byggprocessen; från skiss till bygglovshandling, till konstruktionsritningar och förfrågningsunderlag. Vi hjälper er också med kommunikationen med kommunen om ni känner att ni behöver det. 

nidum

I ett andra och delvis parallellt företag skapar vi Nidum-hus: 100% hållbara hus som byggs effektivt med nytt unikt byggsystem. Vi fortsätter förstås med samma koncept med energilagrande och hållbara byggnader för våra nidumhus, som vi bygger själva i vår fabrik i Skåne.

Detta är ett alternativ när man önskar en totalentreprenad och en mycket snabb byggtid, framförallt när man bygger nytt.

Husen byggs i mindre delar, enbart i trä och cellulosa för grund, väggar och tak, i torr miljö, som sedan sätts upp på plats på några dagar. Efter ytterligare några veckor är all inredning och tekniska installationer monterade för ett helt färdigt hus. Husen kan också fås helt självförsörjande och kan därför sättas upp i princip var som helst i naturen. Det nya och unika byggsystemet gör att byggprocessen blir extremt effektiv, med undvikande av onödigt spill i material och tid. Husen byggs i högsta kvalitet i material och hantverk.

Några av GBAs projekt

GBA arkitektur har ritat och planerat många olika typer av byggnader under åren.

och förmodligen mycket mer…

Kontakt

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi erbjuder? Tveka inte på att ta kontakt!