Projekt

Projekt

Våra projekt omfattar alla typer av byggnader, ny- och ombyggnader.

Lång erfarenhet

Med vår långa erfarenhet kan vi, tillsammans med er, ta fram just det som passar er och den plats där er byggnad finns eller ska finnas på. Det kan handla om renoveringar, om- och tillbyggnationer eller en helt ny byggnad.

Vi har mycket god kunskap om äldre byggnadsteknik för de projekt där särskild hänsyn måste tas till arkitektur, hantverk och bärighet i äldre byggnader. 

Vi tar hänsyn till en befintlig byggnads fördelar och utmaningar, när den ska byggas om eller till och ger er förslag som gör att detta görs så smart och ekonomiskt som möjligt, samtidigt som det ger er en ny positiv användning av ert hus.

Arkitektur och hållbarhet

För nybyggnationer fokuserar vi på hållbarhet i material och byggmetoder med målet att få byggnader med så låg energiförbrukning som möjligt och få byggnader som är diffussionsöppna, dvs ”andas”, för ett friskt inomhusklimat. 

Konstruktionen finns med i tankarna redan i de första skisstagen så att det byggs så smart och ekonomiskt effektivt som möjligt.

Vi använder bara naturliga och gedigna material för långsiktig hållbarhet och skönhet. Och naturligtvis hela tiden med siktet på unik och estetiskt tilltalande arkitektur och högkvalitativ design. 

Vi jobbar i ett brett nätverk av konsulter för alla delar av branschen, byggmaterialleverantörer och byggföretag.

Några exempel på projekt

Några exempel på vad som ritats och byggts under åren; nybygge och om- och tillbyggnationer.

För dig ritar vi förmodligen något helt annat.